• Office no. 339, 3rd floor, Solaris 1 Premises, Andheri East
  • Mon - Sat 9:00 AM - 6:00 PM (Sunday CLOSED)
So No Product
1 Amikacin Sulphate 100mg/250mg/500mg
2 Paracetamol 75mg/150mg/1000mg/500mg/600mg/1000mg
3 Nandrolone Decanoate 25mg/50mg/100mg
4 Ondensatron HCL 2 mg/ 4mg
5 Piroxicam 20 mg / 40mg
6 Ranitidine HCL 25 mg / 40mg
7 Hyoscine Butybromide 20 mg
8 Tranexamic Acid 100mg/500 mg
9 Dexamethasone Sodium Phosphate 4 mg
10 Betamethasone Sodium Phosphate 4 mg
11 Mecobalamin 10mg/500mcg/1500 mcg
12 Iron Sucrose 20 mg/100mg
13 Methylergometrine Maleate 200 mcg
14 Gentamycin Sulphate 40 mg
15 Triamcinolone Acetonide 40 mg
16 Methylcobalamin 500mcg/1000 mcg/ 1500 mcg
17 Citicoline Sodium250 mg/500mg/1000mg
18 PIROXICAM -20mg/ml, 40mg, 20 mg
19 Artemether Injection 80mg, 40mg, 75mg, 80mg, 150 mg
20 Quinine Dihydrochloride Injection 300mg
21 Alpha Beta Arteether Injection 75mg, 150mg
12 Artesunate Injection 60mg, 120mg
23 Rocuronium Bromide for Injection 50mg/5ml, 10mg, 50mg, 100mg
24 Cisatracurium Besylate Injection USP 5ml/10ml, 10mg
25 Dobutamine for Injection 250mg